Prima pagină Documente Perioada contemporană Părintele Dumitru Stăniloae - "Uniatismul din Transilvania, încercare de dezbinare a poporului român"
Părintele Dumitru Stăniloae - "Uniatismul din Transilvania, încercare de dezbinare a poporului român" Imprimare
Documente - Perioada contemporana
ParinteleStaniloaeVă punem la dispoziţie cartea Părintele Dumitru Stăniloae - "Uniatismul din Transilvania, încercare de dezbinare a poporului român"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Părintele Dumitru Stăniloae - "Uniatismul din Transilvania, încercare de dezbinare a poporului român"

Scurt fragment din carte:
      
        "Cele douã mari Biserici de astãzi, Biserica Ortodoxã şi Biserica Romano-Catolicã, au fost Biserica cea Una în Hristos până în 1054. Separaţia între Apus şi Rãsãrit şi-a avut cauzele ei în pretenţiile de jurisdicţie universalã ale papilor asupra întregii creştinãtãţi. Aceste pretenţii, afirmate tot mai accentuat din secolul al IX-lea, au dus la despãrţirea oficialã a Bisericii Apusului de cea a Rãsãritului, prin nefericitul act de la 1054. Anatema aruncatã de cardinalul Humbert la 16 iulie 1054, în numele papei Leon al IX-lea (1040—1054), pe altarul catedralei Sfintei Sofii din Constantinopol, prin care se afurisea patriarhul Mihail Cerularie (1043—1058) şi întreaga Bisericã Ortodoxã, a fost întemeiatã implicit pe ideea necreştinã şi fărã temei în revelaţia Sfintei Scripturi cã Biserica Ortodoxã, nerecunoscând primatul papal de jurisdicţie asupra Bisericii universale a Domnului Hristos, se aflã într-o eroare atât de mare, încât ea nu mai poate dobîndi şi asigura mântuirea credincioşilor ei.
       Trãgînd toate consecinţele din ideea eronatã cã Biserica Romano-Catolicã este singura Bisericã universalã, papalitatea a depus, de la 1054 în continuare, neîncetate eforturi spre a impune Bisericii Ortodoxe admiterea primatului papal de jurisdicţie. Neînvãţând nimic din faptul cã încercarea de impunere a primatului papal a fost cauza despãrţirii şi în loc sã caute refacerea unitãţii prin înlãturarea acelei cauze a dezbinãrii, Biserica Romano-Catolicã a crezut cã poate reface unitatea prin mijlocul prin care a sfâşiat-o, încercând sã impunã şi ortodocşilor primatul papal cu sila. Ea a pornit, astfel, în încercarea de refacere a unitãţii pe o cale greşitã, care a adâncit şi mai mult dezbinarea."
 
 

© Copyright 2009  vistieria.ro - Toate drepturile rezervate. Web design - ArtGround.roSitemap