"Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie" Imprimare
Documente - Ev Mediu

Neagoe BasarabVă punem la dispoziţie cartea  "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

"Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie"

Scurt fragment din carte:

          "Iubitu mieu fiiu, mai nainte de toate să cade să cinsteşti şi să lauzi neîncetat pre Dumnezeu cel mare şi bun şi milostiv şi ziditorul nostru cel înţelept, şi zioa şi noaptea şi în tot ceasul şi în tot locul. Şi să foarte cuvine să-l slăveşti şi să-l măreşti neîncetat, cu glas necurmat şi cu cântări nepărăsite, ca pre cela ce ne-au făcut şi ne-au scos din-tunérec la lumină şi den nefiinţă în fiinţă. O, câtă iaste de multă mila ta, Doamne, şi gândul şi cugetul tău, care ai spre noi oamenii! O, mare taină şi minunată! O, cine va putea spune toate puterile tale şi lauda slavei tale! Dumnezeu, pentru mila sa cea multă, lăcui întru noi oamenii şi să arătă noao. Dumnezeu fu în ceriu şi om pre pământu şi într-amândoao desăvârşit. Şi pre om şi-l făcu fiiu iubit şi moştean împărăţiii sale."
 
Constantin Giurescu - "Studii de istorie socială - vechimea rumâniei, despre rumâni, despre boieri" Imprimare
Documente - Ev Mediu

carteVă punem la dispoziţie cartea  Constantin Giurescu - "Studii de istorie socială - vechimea rumâniei, despre rumâni, despre boieri"   în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Constantin Giurescu - "Studii de istorie socială - vechimea rumâniei, despre rumâni, despre boieri"

Scurt fragment din carte:

         "Cantemir spune că nobilimea moldoveană se compunea din trei clase: 1) dregătorii din slujbele mai înalte şi urmaşii lor; 2) curtenii, sub care nume el înţelege pe propietarii de sate moştenite, cari nu dobândiseră încă slujbe şi 3) călăraşii, cari serveau în războaie pe cheltuiala lor, în schimbul folosinţii moşiilor ce le fuseseră hărăzite de domni. În urma acestora, Cantemir înşiră, ca o a patra clasă, şi pe răzăşi, despre cari însă spune că preferă să-i considere mai degrabă ca ţărani liberi decât ca boieri. (...) Dacă îi socotim ca boieri, atunci clasa boierească cuprindea -pe lângă slujbaşi- pe toţi propietarii de pământ, fără excepţiune."

 
"Documente privind istoria României - Transilvania (1075 - 1250)" Imprimare
Documente - Ev Mediu

pagină document Transilvania

 

Vă punem la dispoziţie cartea "Documente privind istoria României - Transilvania (1075 - 1250)"   în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

"Documente privind istoria României - Transilvania (1075 - 1250)"

Scurt fragment din carte:

   "Pentru întaia oară sunt strânse în volum documentele cele mai vechi ale Transilvaniei, până acum tipărite incomplet sau unilateral şi împrăştiate în nenumărate publicaţii greu accesibile.
    Tot pentru întâia oară sunt traduse şi publicate în limba română."

 

 


© Copyright 2009  vistieria.ro - Toate drepturile rezervate. Web design - ArtGround.roSitemap