Prima pagină Documente Epoca modernă
Ionel Zeana - "Vulturii Pindului - roman istoric" Imprimare
Documente - Epoca modernă

carteVă punem la dispoziţie cartea Ionel Zeana - "Vulturii Pindului - roman istoric"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Ionel Zeana - "Vulturii Pindului - roman istoric"

Scurt fragment din carte:

      "Era o zi caldã de varã. Pe terasa cafenelei lui Cionga, umbritã de o boltã de vitã de care atârnau niste ciorchini mari ca niste ugere de vacã, oamenii satului, mai mult bãtrâni, sedeau la taifas, râzând, glumind, ca sã treacã timpul. În timp ce sporovãiau, unii din ei, mai simandicosi, treceau mecanic printre degete, ca oile la strungã, boabele rotunde si lunguiete de chihlimbar ale mãtãniilor, de care nu se despãrteau decât la masã si când dormeau. Asa era obiceiul oamenilor bãtrâni, transmis din generatie în generatie, cine stie de când, poate de la venirea turcilor..."
 
Theodor Capidan - "MacedoRomânii" Imprimare
Documente - Epoca modernă

carteVă punem la dispoziţie cartea Theodor Capidan -  "MacedoRomânii"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Theodor Capidan - "MacedoRomânii"

Scurt fragment din carte:

      "Macedoromânii reprezintă ramura meridională a poporului român. Identitatea lor ca neam cu Românii din ţară se întemeiază pe mărturii istorice şi realităţi lingvistice.
      Din istorie se ştie că, aproape cu trei sute de ani înainte de cucerirea Daciei de către Romani, limba latină se răspân­dise în ţinuturile din sudul Dunării. Când, după cucerirea Daciei, limba latină s'a întins şi în ţinuturile din stânga Du­nării, atunci romanizarea populaţiunilor traco-ilirice de pe ambele ţărmuri ale marelui fluviu a dus la formarea popo­rului român de astăzi. Dacă această stare de atunci s'ar fi con­tinuat până în vremurile noastre, strămoşii Macedoromânilor n'ar fi fost împinşi de evenimente să apuce drumul spre sud, în ţinuturile muntoase ale Greciei, ci ar fi trăit în unitate teri­torială cu fraţii lor din Dacia. Numai năvălirea barbarilor, în speţă a Slavilor, a făcut pe Macedoromâni să rămână izolaţi pentru totdeauna în sudul Peninsulei Balcanice.
"
 
Mihai Eminescu - "Scrieri politice" Imprimare
Documente - Epoca modernă

Mihai EminescuVă punem la dispozitie cartea Mihai Eminescu - "Scrieri politice"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Mihai Eminescu - "Scrieri politice"

Scurt fragment din carte:

        "De câte ori un creştin s-apucă la noi să scrie un rând ca să lumineze neamul - presa este lumina, după cum zic d-nia lor - de atâtea ori pune mâna-n raft şi scoate la iveală o carte nemţească sau una franţuzească şi răsfoieşte până ce găseşte ce-i trebuie. Precum ni s-aduc toate d-a gata din străinătate şi n-avem alt chin decât să băgăm mânile în mânicele paltonului venit de la Viena şi piciorul în cizma pariziană, fără a ne preocupa mai departe din câte elemente economice se compun lucurile, tot astfel facem şi cu cunoştinţele; le luă m frumos din cărţi străine, le aşternem pe hârtie în limbă păsărească şi facem ca negustorul care nu-şi dă nici el seama de unde -i vine marfa, numai să se treacă. Chiar învăţaţii noştri, când vor să polemizeze, polemizează cu citate. Cutare minune a străinătăţii, d. X sau Y, a vorbit cutare lucru, deci trebuie să fie neapărat adevărat şi să se potrivească , pentru că au ieşit dintr-o minunată morişcă de creier."
 


© Copyright 2009  vistieria.ro - Toate drepturile rezervate. Web design - ArtGround.roSitemap