Prima pagină Documente
"Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie" Imprimare
Documente - Ev Mediu

Neagoe BasarabVă punem la dispoziţie cartea  "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

"Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie"

Scurt fragment din carte:

          "Iubitu mieu fiiu, mai nainte de toate să cade să cinsteşti şi să lauzi neîncetat pre Dumnezeu cel mare şi bun şi milostiv şi ziditorul nostru cel înţelept, şi zioa şi noaptea şi în tot ceasul şi în tot locul. Şi să foarte cuvine să-l slăveşti şi să-l măreşti neîncetat, cu glas necurmat şi cu cântări nepărăsite, ca pre cela ce ne-au făcut şi ne-au scos din-tunérec la lumină şi den nefiinţă în fiinţă. O, câtă iaste de multă mila ta, Doamne, şi gândul şi cugetul tău, care ai spre noi oamenii! O, mare taină şi minunată! O, cine va putea spune toate puterile tale şi lauda slavei tale! Dumnezeu, pentru mila sa cea multă, lăcui întru noi oamenii şi să arătă noao. Dumnezeu fu în ceriu şi om pre pământu şi într-amândoao desăvârşit. Şi pre om şi-l făcu fiiu iubit şi moştean împărăţiii sale."
 
"Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul Transilvaniei (1940-1944)" Imprimare
Documente - Perioada contemporana

carte

Vă punem la dispoziţie cartea "Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul Transilvaniei (1940-1944)"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh). 

"Teroarea horthysto-fascistă în nord-vestul Transilvaniei (1940-1944)"

Scurt fragment din carte:

       "Dându-şi seama de situaţia grea în care se află România şi dorind să profite de izolarea acesteia pe plan internaţional pentru satisfacerea revendicărilor lor teritoriale, cercurile guvernante hortyste şi-au intensificat, la sfârşitul lunii iunie 1940, campania revizionistă împotriva României. În acest scop, la 27 iunie, a avut loc la Budapesta o şedinta a guvernului ungar la care s-a hotărât să se acţioneze cu toate mijloacele pentru ca România să fie “constrânsă să satisfacă pretenţiile teritoriale ungare”; în acelaşi scop, Consiliul Superior al Apărării Naţionale a declarat mobilizarea generală şi a ordonat desfăşurarea treptată a unor mari unităţi militare spre frontiera cu România. Totodată, în zilele următoare, personalităţi politice ale regimului horthyst şi-au intensificat contactele şi schimburile de opinii cu reprezentaţi ai celui de-al treilea Reich în vederea obţinerii consimţământului acestuia pentru un atac armat împotriva României şi, eventual, a unui sprijin militar nazist.
       Convins de eşecul unei acţiuni militare declanşate pe cont propriu de Ungaria împotriva României, Hitler a căutat în repetate rânduri să descurajeze guvernul ungar de la un asemenea pas nesăbuit. Fuhrerul i-a împărtăşit şi lui Ciano aprecierile lui potrivit cărora într-un eventual conflict cu România, “dacă Ungaria ar ramâne singură, ţinând seama atât de înzestrarea ei pentru război cât şi de alte aptitudini, succesul ei nu este deloc sigur”, iar Ribbentrop i-a spus-o deschis lui Sztoyai: “În cazul izbucnirii unui conflict (între Ungaria şi România - n.n.), începutul lui poate fi prevazut, dar desfăşurarea lui ulterioară ar deveni deja îndoielnică, iar sfârşitul ar putea echivala cu o catastrofă”."

 
Ionel Zeana - "Vulturii Pindului - roman istoric" Imprimare
Documente - Epoca modernă

carteVă punem la dispoziţie cartea Ionel Zeana - "Vulturii Pindului - roman istoric"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Ionel Zeana - "Vulturii Pindului - roman istoric"

Scurt fragment din carte:

      "Era o zi caldã de varã. Pe terasa cafenelei lui Cionga, umbritã de o boltã de vitã de care atârnau niste ciorchini mari ca niste ugere de vacã, oamenii satului, mai mult bãtrâni, sedeau la taifas, râzând, glumind, ca sã treacã timpul. În timp ce sporovãiau, unii din ei, mai simandicosi, treceau mecanic printre degete, ca oile la strungã, boabele rotunde si lunguiete de chihlimbar ale mãtãniilor, de care nu se despãrteau decât la masã si când dormeau. Asa era obiceiul oamenilor bãtrâni, transmis din generatie în generatie, cine stie de când, poate de la venirea turcilor..."
 
Izvoare privind istoria României - Fontes Historiae Daco-Romanae (4 volume) Imprimare
Documente - Antichitate

carteVă punem la dispoziţie colecția de documente de excepție Izvoare privind istoria României - Fontes Historiae Daco-Romanae (4 volume) în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Scurt fragment din carte:

      "XII, 16. Se intampla ca am facut acum o calatorie lunga, drept la Istru si in tara getilor sau a misilor, asa cum ii numeste Homer si cum e denumita astazi populatia. Am mers acolo nu ca un negutator de marguri, nici sa adun purtatori de bagaje in serviciul unei tabere militare sau ingrijitori de boi, nici nu am dus vreo solie pentru aliati sau vreo alta cu nume frumos [...] Asa incat, m-am mirat cum de ma rabdara, cand m-au vazut, caci nu eram un om care stie sa calatoareasca, nici arcas priceput [...] In mijlocul atator oameni deosebiti, eu singur ma infatisam grozav de nepasator, un spectator foarte pasnic al razboiului, neputincios la trup, inaintat in varsta [...]."
 
Valeriu Anania - "Pro Memoria (Acţiunea catolicismului in România interbelică)" Imprimare
Documente - Perioada contemporana
carteVă punem la dispoziţie cartea Valeriu Anania - "Pro Memoria (Acţiunea catolicismului in România interbelică)"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Valeriu Anania - "Pro Memoria (Acţiunea catolicismului in România interbelică)"


Scurt fragment din carte:
       
        " Aşadar, bunătatea poporului şi toleranţa Ortodoxiei alcătuiesc un bun cu care noi, românii, ne putem mândri în înţelesul bun al cuvântului. Dificultatea se naşte atunci cînd cel de alt neam sau de altă credinţă începe să creadă că virtutea ta e slăbiciune şi că ea poate fi exploatată în beneficiul său. Din păcate, istoria noastră a cunoscut [i astfel de situaţii, iar ele s-au consumat atât în planul naţional cât şi în cel religios. Au fost momentele în care, de-o potrivă, poporul român şi Biserica sa au trebuit să adopte poziţii ferme şi să arate că virtutea bunătăţii şi îngăduinţei îşi merită, într-adevăr, numele, ca una ce izvorăşte din virtus, cuvântul latin care înseamnă tărie. "
 
 
Constantin Giurescu - "Studii de istorie socială - vechimea rumâniei, despre rumâni, despre boieri" Imprimare
Documente - Ev Mediu

carteVă punem la dispoziţie cartea  Constantin Giurescu - "Studii de istorie socială - vechimea rumâniei, despre rumâni, despre boieri"   în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Constantin Giurescu - "Studii de istorie socială - vechimea rumâniei, despre rumâni, despre boieri"

Scurt fragment din carte:

         "Cantemir spune că nobilimea moldoveană se compunea din trei clase: 1) dregătorii din slujbele mai înalte şi urmaşii lor; 2) curtenii, sub care nume el înţelege pe propietarii de sate moştenite, cari nu dobândiseră încă slujbe şi 3) călăraşii, cari serveau în războaie pe cheltuiala lor, în schimbul folosinţii moşiilor ce le fuseseră hărăzite de domni. În urma acestora, Cantemir înşiră, ca o a patra clasă, şi pe răzăşi, despre cari însă spune că preferă să-i considere mai degrabă ca ţărani liberi decât ca boieri. (...) Dacă îi socotim ca boieri, atunci clasa boierească cuprindea -pe lângă slujbaşi- pe toţi propietarii de pământ, fără excepţiune."

 
Theodor Capidan - "MacedoRomânii" Imprimare
Documente - Epoca modernă

carteVă punem la dispoziţie cartea Theodor Capidan -  "MacedoRomânii"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Theodor Capidan - "MacedoRomânii"

Scurt fragment din carte:

      "Macedoromânii reprezintă ramura meridională a poporului român. Identitatea lor ca neam cu Românii din ţară se întemeiază pe mărturii istorice şi realităţi lingvistice.
      Din istorie se ştie că, aproape cu trei sute de ani înainte de cucerirea Daciei de către Romani, limba latină se răspân­dise în ţinuturile din sudul Dunării. Când, după cucerirea Daciei, limba latină s'a întins şi în ţinuturile din stânga Du­nării, atunci romanizarea populaţiunilor traco-ilirice de pe ambele ţărmuri ale marelui fluviu a dus la formarea popo­rului român de astăzi. Dacă această stare de atunci s'ar fi con­tinuat până în vremurile noastre, strămoşii Macedoromânilor n'ar fi fost împinşi de evenimente să apuce drumul spre sud, în ţinuturile muntoase ale Greciei, ci ar fi trăit în unitate teri­torială cu fraţii lor din Dacia. Numai năvălirea barbarilor, în speţă a Slavilor, a făcut pe Macedoromâni să rămână izolaţi pentru totdeauna în sudul Peninsulei Balcanice.
"
 
Mihai Eminescu - "Scrieri politice" Imprimare
Documente - Epoca modernă

Mihai EminescuVă punem la dispozitie cartea Mihai Eminescu - "Scrieri politice"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Mihai Eminescu - "Scrieri politice"

Scurt fragment din carte:

        "De câte ori un creştin s-apucă la noi să scrie un rând ca să lumineze neamul - presa este lumina, după cum zic d-nia lor - de atâtea ori pune mâna-n raft şi scoate la iveală o carte nemţească sau una franţuzească şi răsfoieşte până ce găseşte ce-i trebuie. Precum ni s-aduc toate d-a gata din străinătate şi n-avem alt chin decât să băgăm mânile în mânicele paltonului venit de la Viena şi piciorul în cizma pariziană, fără a ne preocupa mai departe din câte elemente economice se compun lucurile, tot astfel facem şi cu cunoştinţele; le luă m frumos din cărţi străine, le aşternem pe hârtie în limbă păsărească şi facem ca negustorul care nu-şi dă nici el seama de unde -i vine marfa, numai să se treacă. Chiar învăţaţii noştri, când vor să polemizeze, polemizează cu citate. Cutare minune a străinătăţii, d. X sau Y, a vorbit cutare lucru, deci trebuie să fie neapărat adevărat şi să se potrivească , pentru că au ieşit dintr-o minunată morişcă de creier."
 
"Documente privind istoria României - Transilvania (1075 - 1250)" Imprimare
Documente - Ev Mediu

pagină document Transilvania

 

Vă punem la dispoziţie cartea "Documente privind istoria României - Transilvania (1075 - 1250)"   în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

"Documente privind istoria României - Transilvania (1075 - 1250)"

Scurt fragment din carte:

   "Pentru întaia oară sunt strânse în volum documentele cele mai vechi ale Transilvaniei, până acum tipărite incomplet sau unilateral şi împrăştiate în nenumărate publicaţii greu accesibile.
    Tot pentru întâia oară sunt traduse şi publicate în limba română."

 

 
Părintele Dumitru Stăniloae - "Uniatismul din Transilvania, încercare de dezbinare a poporului român" Imprimare
Documente - Perioada contemporana
ParinteleStaniloaeVă punem la dispoziţie cartea Părintele Dumitru Stăniloae - "Uniatismul din Transilvania, încercare de dezbinare a poporului român"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Părintele Dumitru Stăniloae - "Uniatismul din Transilvania, încercare de dezbinare a poporului român"

Scurt fragment din carte:
      
        "Cele douã mari Biserici de astãzi, Biserica Ortodoxã şi Biserica Romano-Catolicã, au fost Biserica cea Una în Hristos până în 1054. Separaţia între Apus şi Rãsãrit şi-a avut cauzele ei în pretenţiile de jurisdicţie universalã ale papilor asupra întregii creştinãtãţi. Aceste pretenţii, afirmate tot mai accentuat din secolul al IX-lea, au dus la despãrţirea oficialã a Bisericii Apusului de cea a Rãsãritului, prin nefericitul act de la 1054. Anatema aruncatã de cardinalul Humbert la 16 iulie 1054, în numele papei Leon al IX-lea (1040—1054), pe altarul catedralei Sfintei Sofii din Constantinopol, prin care se afurisea patriarhul Mihail Cerularie (1043—1058) şi întreaga Bisericã Ortodoxã, a fost întemeiatã implicit pe ideea necreştinã şi fărã temei în revelaţia Sfintei Scripturi cã Biserica Ortodoxã, nerecunoscând primatul papal de jurisdicţie asupra Bisericii universale a Domnului Hristos, se aflã într-o eroare atât de mare, încât ea nu mai poate dobîndi şi asigura mântuirea credincioşilor ei.
       Trãgînd toate consecinţele din ideea eronatã cã Biserica Romano-Catolicã este singura Bisericã universalã, papalitatea a depus, de la 1054 în continuare, neîncetate eforturi spre a impune Bisericii Ortodoxe admiterea primatului papal de jurisdicţie. Neînvãţând nimic din faptul cã încercarea de impunere a primatului papal a fost cauza despãrţirii şi în loc sã caute refacerea unitãţii prin înlãturarea acelei cauze a dezbinãrii, Biserica Romano-Catolicã a crezut cã poate reface unitatea prin mijlocul prin care a sfâşiat-o, încercând sã impunã şi ortodocşilor primatul papal cu sila. Ea a pornit, astfel, în încercarea de refacere a unitãţii pe o cale greşitã, care a adâncit şi mai mult dezbinarea."
 
 


© Copyright 2009  vistieria.ro - Toate drepturile rezervate. Web design - ArtGround.roSitemap