Pr. E. Băbuş - "Aspecte ale istoriei şi spiritualităţii Bizanţului" Imprimare
Documente - Ev Mediu

Constrantin cel MareVă punem la dispoziţie cartea Pr. E. Băbuş - "Aspecte ale istoriei şi spiritualităţii Bizanţului"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Pr. E. Băbuş - "Aspecte ale istoriei şi spiritualităţii Bizanţului"

Scurt fragment din carte:

        "Rolul Imperiului bizantin în istoria europeană şi a poporului român nu poate fi neglijat, chiar dacă mulţi îl trec uneori cu vederea. De fapt întreaga istorie a creştinismului, din momentul în care a devenit religie liberă, s-a desfăşurat în cadrul acestui Imperiu. Prin studierea Istoriei şi Spiritualitatăţ ii Bizanţului putem înţelege mai bine cadrul şi modul în care creştinismul s-a dezvoltat, şi-a formulat dogmele şi normele sale de bază, a creat opere de cultură , artă şi arhitectură, a dat viaţă unor forme superioare de trăire spirituală şi s-a impus în viaţa societăţii determinându-i cursul. Bizanţul a fost, aşa cum spune bizantinologul, Steven Runciman, «imperiul lui Dumnezeu pe pământ, o palidă imagine a Împărăţiei lui Dumnezeu din Cer».
         În ceea ce ne priveşte pe noi românii, Bizanţul a avut un rol hotărâtor în continuitatea daco-romană , în creştinarea noastră , în procesul de formare a poporului şi a limbii române, în organizarea şi viaţa bisericească , în cultură şi artă . În perioada migraţiei popoarelor, Imperiul bizantin a reprezentat singura formaţiune politică din sud-estul european care a reuşit să se impună în faţa barbarilor, obligându-i pe aceştia să dea libertate de viaţă şi de credinţă autohtonilor daco-romani. De la Bizanţ a fost condusă activitatea misionară de creştinare în părţile noastre. Mai târziu, când s-au constituit Statele feudale independente româneşti, în secolul al XIV- lea, întemeierea mitropoliilor şi organizarea bisericească , formele pe care le-a îmbrăcat monahismul, toate s-au făcut în strânsă legătură cu Bizanţul."

 
Sun Tzu - "Arta războiului" Imprimare
Documente - Antichitate

soldat teracotaVă punem la dispoziţie cartea Sun Tzu - "Arta războiului"  în format electronic. Fişierele pdf se pot deschide cu aplicaţia Adobe Acrobat Reader (Windows, Unix, Macintosh).

Sun Tzu - "Arta războiului"

Scurt fragment din carte:

     "În general, a comanda mulţi oameni e acelaşi lucru cu a comanda câţiva. E o problemă de organizare.
      Un om este un simplu soldat; doi oameni, o pereche, trei, un trio. O pereche plus un trio formează o grupă de cinci, adică căprărie; două căprării formează o secţie; cinci secţii fac un pluton; două plutoane, o companie; două companii un batalion; două batalioane, un regiment; două regimente, un grup de luptă, două grupuri de luptă o brigadă, două brigade o armată. Fiecare dintre aceste elemente este subordonat celui ce-l precede în ierarhie şi are autoritate asupra celui care-i este imediat inferior. Fiecare dintre ele este instruit cum se cuvine. De aici reiese că este posibil să conduci o armată de un milion de oameni exact ca şi cum ar fi vorba de câţiva inşi."
 


© Copyright 2009  vistieria.ro - Toate drepturile rezervate. Web design - ArtGround.roSitemap